Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Eläinavusteinen psykoterapiaEläinavusteisessa psykoterapiassa yhdistän ratkaisukeskeiseen psykoterapiaprosessiin eläinavusteisen EASEL®-työmuodon, jonka kokemuksellisia vuorovaikutusharjoituksia voidaan tehdä työmuotoon koulutetun koiran kanssa. Eläintyöpareinani toimivat alaskanmalamuutit Zappa ja Sera.Eläinavusteisessa psykoterapiassa koira toimii siltana asiakkaan ja terapeutin välillä, ylläpitää asiakkaan huomiota ja motivaatiota sekä auttaa asiakasta vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Eläinavusteinen psykoterapia yhdistettynä EASEL®-työmuotoon rakentuu portaittain etenevistä, ohjatuista eläinavusteisista vuorovaikutusharjoituksista, joissa koira on vapaana ja aina vapaaehtoisesti. Eläinavusteisissa harjoituksissa toiminta perustuu aina sekä asiakkaan että koiran vapaaseen tahtoon. Niiden tarkoituksena on asiakkaan ja koiran kohtaaminen sekä vuorovaikutussuhteen rakentaminen, joka tapahtuu asiakkaan ja koiran ehdoilla aidon, kokonaisvaltaisen viestinnän kautta. Itsestä ja vuorovaikutuksen lainalaisuuksista opitaan tutustumisen ja yhteisen leikin kautta. Eläintyöparin mukaan ottamisen on oltava asiakkaan tavoitteisiin liittyen aina perusteltavissa. Asiakas oppii itsestään koiraan tutustumisen kautta. Koira antaa aina rehellisen palautteen aistimalla asiakkaan tunnetilan. Asiakkaan kanssa käsitellään tunteita ja oivalluksia, joita eläinavusteiset vuorovaikutusharjoitukset tuottavat. Niistä opitaan ja ne siirretään omaan arkeen ja ihmissuhteisiin.


Psykoterapeutti Katja Kleemola-Myyryläinen, Puh. 0408268997

  näytä normaaliversio » Ylös